Iemand vroeg me ooit: " Waar komt je gevoel vandaan?" ik denk dat het uit mijn droom komt, ik heb altijd graag rondgezworven in mijn vrije en ongeremde wereld van oneindige mogelijkheden, en probeer elke vonk, gevoelens uit te drukken in de manier van schilderen en deel het met iedereen en hoop sympathie te krijgen.

Ik heb geen bepaalde stijl in mijn schilderijen, ik doe het gewoon zoals ik wil, en teken het moment dat in mijn hoofd flitst.

Er zijn verschillende bijzondere ontmoetingen  in mijn schilderscarriere die ik graag met jullie wil delen.

Op een kunsttentoonstelling in Rotterdam wees een klein meisje van een afstand naar een schilderij van mij en vroeg haar moeder het mee naar huis te nemen. Ze zei: “ ik wil dit mee naar huis nemen, want dit schilderij brengt me geluk" . Haar moeder was zo verrast en zei met tranen in haar ogen dat haar dochter zelden heeft geglimlacht of gesproken sinds ze werd geboren.

Een andere keer was in de tentoonstellingshal van Gemeentehuis Veenendaal, een man van middelbare leeftijd kwam naar me toe en bedankte me opgewonden. Hij zei dat hij iemand is die elke dag medicijnen moet slikken om zijn emotie te beheersen. Sinds hij mijn schilderij zag, na drie dagen achter elkaar elk schilderij aandachtig te hebben bekeken, gaf het hem een gevoel van zonneschijn en sereniteit. Hij was van plan om te leren schilderen, misschien zou het zijn ziekte kunnen helpen.

In feite ben ik het die echt wil bedanken, omdat ze me de charme en oneindige mogelijkheden van schilderen hebben laten waarnemen

 

我旳夢境

曾有人問我: "你的夛感來自何方? " 我想那是來自我的夢境, 一直以來我喜歡漫遊在我那天馬行空, 自由自在, 無限可能的世界中, 並且尽可能的把每一次旳火花, 惑觸, 用絵畫方式表達出來並跟大家分享也希望得到共鳴.

我的畫沒有一定的風格. 只是隨興而作, 把腦海中閃过的那一剎那畫出來.
在我的絵畫生涯中有几次特別的遭遇, 願與大家分享.

在 Rotterdam 的一次畫展中, 有一个小女孩遠遠的指着我旳一副畫要她媽媽帶回家, 她說: " 我想把这畫帶回家, 因為它帶給我快樂" 她媽媽非常惊奇, 含淚激动的說她女兒從出生至今匕年很少笑也很少說話.

另一次是在Gemeentehuis Veenendaal 的展覽厅中, 一个中年男子向我走來激动旳向我致謝, 他說他是一个每天都須要吃藥來控制自己情绪的人, 自從看了我的畫, 而且連續看了三天把每一副畫都仔細看过, 給他一种陽圥, 平靜的感覺, 他打算去學畫畫, 或者対他的病情有幫助.

其實真正要感谢的應該是我, 因為他们讓我感知到絵畫的魅力和無限的可能.